4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Չդասակարգված

Բյուջեի և ծախսերի կատարման հաշվետվություն

Չդասակարգված

Նախահաշիվ

Չդասակարգված

Տեղի  N 1  միջնակարգ                                                                                                                          դպրոցի       երրորդ                                                                                                                      եռամսյակի բյուջեյի և ծախսերի                                                                                                               կատարման նախահաշիվը

Չդասակարգված

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն 2017

Չդասակարգված

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Չդասակարգված

Նախահաշիվ

Նախահաշիվ 2017

Չդասակարգված

Հաստիքացուցակ 2017

Հաստիքացուցակ 2017

Չդասակարգված

Կառավարման խորհրդի անվանական կազմ

Անվանական կազմ

Չդասակարգված

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն 003 002

Չդասակարգված