No Picture

ԴՊՐՈՑԻՆԵՐՔԻՆԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆԿԱՆՈՆՆԵՐ

Սեպտեմբերի 18, 2018 tegh1 0

      ՀՀ  ՍՅՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ <<Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ.1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ   ԴՊՐՈՑ>> ՊՈԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ  ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ   ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ( Հիմք՝ՀՀԱՕգլուխ 21 հոդված 218 ,գլուխ 17 հոդված 142  […]

No Picture

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հուլիսի 6, 2018 tegh1 0

 «Արամայիս Սարգսյանի անվան Տեղի հ.1 միջնակարգ  դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2018-2019թթ. ուս.տարվա առաջին դասարանցիների ընդունելություն:  Դպրոցահասակ երեխաների ընդունելության համար հարկավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ ծննդյան […]

No Picture

Մարտի 22, 2018 tegh1 0

<<Եղեռնի զոհերի  հիշատակի  օր>>

No Picture

Հոկտեմբերի 18, 2017 tegh1 0

Տեղի  N 1  միջնակարգ                                            […]