Տեղի  N 1  միջնակարգ                                                                                                                          դպրոցի       երրորդ                                                                                                                      եռամսյակի բյուջեյի և ծախսերի                                                                                                               կատարման նախահաշիվը